Kansengelijkheid in het onderwijs is in deze tijd urgenter dan ooit

Hoe kan het onderwijs kansengelijkheid vergroten en de toegenomen segregatie op sociaaleconomische achtergrond tegen gaan?

Het onderwijs heeft een belangrijke rol in het bestrijden en verkleinen van ongelijkheid in de samenleving. Kinderen uit kansarme gezinnen kunnen door onderwijs ontkomen aan armoede en achterstand. Dat zou zo moeten zijn, maar helaas blijkt de kansenongelijkheid juist toe te nemen. Kinderen krijgen een lager advies op basis van de sociaaleconomische positie van hun ouders. Deze kinderen beginnen met 3-0 achterstand in het onderwijs en halen dat niet meer in. Vooral in de steden geldt: wie als dubbeltje geboren wordt, wordt nooit een kwartje…

Docenten hebben te maken met superdiverse klassen, veel leerlingen met allerlei problematiek en een grote druk vanuit de samenleving. Lesgeven in de grote stad vergt een andere taal, andere codes. Welke taak heeft het onderwijs in het vormen van kritische en zelfstandige burgers? En wat moeten docenten daarvoor kunnen?

In Urban Onderwijs verkennen docenten hoe het onderwijs de kansen van álle leerlingen kan vergroten, ongeacht niveau, sociaaleconomische achtergrond of kleur.

Meer dan honderd interviews met onderwijsspecialisten

Talkshow

In de live talkshow Urban Onderwijs ontvangt presentator Abdelkader Benali bevlogen tafelgasten uit po, vo, mbo, hbo en wo over hoe het onderwijs de toegenomen segregatie op basis van sociaaleconomische achtergrond kan tegengaan.

Thema’s als maatwerk, talentontwikkeling, positieve feedback, culturele sensitiviteit en burgerschapsvorming komen aan bod.

Hoe kan het onderwijs voeling blijven houden met de in rap tempo veranderende samenleving? Wat hebben onze kinderen straks nodig? Welke rol hebben docenten bij het opleiden van jongeren tot kritische en weerbare burgers?

Nieuw! Seizoen 2

Na een succesvolle eerste serie talkshows over gelijke kansen in het onderwijs zijn we vanaf 19 mei terug met acht gloednieuwe afleveringen van de talkshow ‘Urban Onderwijs’. In samenwerking met gemeenten en onderwijs geven we een podium aan diverse onderwijsinitiatieven en lokale voorbeelden van kansengelijkheid om te inspireren en het gesprek te verdiepen. Deze talkshowreeks komt met ondersteuning van de Gelijke Kansen Alliantie, initiatief van OCW, tot stand.

Presentator Abdelkader Benali (GKA-ambassadeur) praat hierover met lokale onderwijsprofessionals uit po, vo en het beroepsonderwijs, met ouders, jongeren en andere partners. De talkshow komt voort uit het project Urban Onderwijs met ook de documentaire ‘Een wereld van verschil’ (die exclusief beschikbaar is op dagen van de talkshow), het online platform en het boek.

Vanaf 19 mei zijn we wekelijks live te zien vanuit steeds een andere gemeente: Enschede, Gorinchem, Alkmaar, Achtkarspelen, Almere, Amersfoort, Meierijstad en Zaanstad.

Live talkshow 1

Woensdag 19 mei 2021 15:30 – 17:00
Vanuit Bonhoeffer College Enschede

Ieder kind krijgt in Enschede de kans om het beste uit zichzelf te halen. Dat is de ambitie, maar de Coronacrisis heeft de kansenongelijkheid en in het verlengde de armoedeproblematiek zichtbaarder gemaakt. Wat kunnen we leren van het afgelopen coronajaar? Hoe kan het onderwijs kinderen en jongeren een goede start geven? 

Presentator Abdelkader Benali (GKA-ambassadeur) spreekt met onderwijsprofessionals over het vergroten van kansen door gezonde voeding en beweging en over kansrijk adviseren. Speciale gasten zijn wethouder June Nods en onderzoeker van de hogeschool Saxion Ben Boksebeld.

Live talkshow 2

Vrijdag 21 mei 2021 15:30 – 17:00
Vanuit DaVinci College Gorinchem

Gorinchem is een echte onderwijsstad. Het vergroten van kansen voor alle jongeren is een gezamenlijke opgave. Daarom bespreken we de volgende thema’s: hoe houden we zicht op achterstanden van kinderen? Hoe kunnen we hun talenten bekrachtigen? En hoe bereiden we hen succesvol voor op de arbeidsmarkt?

Presentator Abdelkader Benali (GKA-ambassadeur) praat hierover met lokale onderwijsprofessionals uit het po, vo en het beroepsonderwijs, jongeren en ondernemers. Met als speciale gasten wethouder Ro van Doesburg, teaching artist en oprichter School of Heart Knocks Georgios Lazakis en onderzoekster en universitair docent Pauline Slot.

Live talkshow 3

Vrijdag 28 mei 2021 15:30 – 17:00
Vanuit PCC Alkmaar

Om kansen voor elk kind te vergroten slaan de gemeente en het onderwijs de handen ineen. Ook ouders hebben een belangrijke rol. Het vraagt om wederzijdse betrokkenheid en het kind centraal stellen. Hoe kun je vanuit divers perspectief naar kinderen kijken in de klas? Hoe kunnen we overgangen van po naar vo en van vo naar beroepsonderwijs versoepelen?

Presentator Abdelkader Benali (GKA-ambassadeur) spreekt hierover met diverse onderwijsprofessionals uit po, vo en beroepsonderwijs. Speciale gasten zijn wethouder Elly Konijn-Vermaas en nieuwkomer-jongeren die hun dromen delen.

Live talkshow 4

Vrijdag 4 juni 2021 15:30 – 17:00
Vanuit VO Surhuisterveen Achtkarspelen

Om kansen te vergroten zet Achtkarspelen in op het bestrijden van achterstanden. Bijvoorbeeld in de kwaliteit van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Maar ook door extra ondersteuning bij taalachterstanden en het inzetten op ambitie en het verbreden van de horizon.
Hoe zij dat doen vertellen professionals uit de kinderopvang, docenten uit po, vo en het beroepsonderwijs aan Abdelkader Benali. Speciale gasten zijn wethouder Jouke Spoelstra, gedeputeerde Sietske Poepjes, onderzoeker IJsbrand Jepma en schrijfster Floor Milikowski.

Live talkshow 5

Vrijdag 11 juni 2021 15:30 – 17:00
Vanuit Buitenhout College Almere

In Almere groeit een deel van de kinderen en jongeren op in armoede. Zij hebben een groter risico op lagere schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, psychosociale problemen en probleemgedrag. Hoe kan het onderwijs armoede beter signaleren en vanuit de vertrouwensband met leerling en ouders zelf helpen of een overdracht naar hulp verzorgen?
In deze aflevering praat Abdelkader Benali (GKA-ambassadeur) met docenten over hun ervaringen. En ook hulpverleners en een jeugdagent schuiven aan tafel. Speciale gasten zijn wethouder Roelie Bosch, senior onderzoekster armoede interventies Jodi Mak en onderzoekster Sharon Stellaard.

Live talkshow 6

Vrijdag 18 juni 2021 15:30 – 17:00
Vanuit MBO Amersfoort

Amersfoort is onderwijsstad van 2021. In sommige wijken is de kansenongelijkheid groot. Docenten uit po, vo en mbo delen hun persoonlijke ervaringen in de klas met ons. Hoe maken zij het verschil? Het onderwijs moet leerlingen voorbereiden op hun latere rol in de samenleving. Maar hoe ziet die toekomst eruit? En wat voor onderwijs hebben we voor die toekomst nodig?

Presentator Abdelkader Benali (GKA-ambassadeur) spreekt hier onder andere over met wethouder Fatma Koser Kaya en voorzitter Nationale Onderwijsweek Job Christians.

Live talkshow 7

Vrijdag 25 juni 2021 15:30 – 17:00
Vanuit Elde College Meierijstad

Abdelkader Benali, ambassadeur Gelijke Kansen Alliantie, haalt in de zevende aflevering van de regionale serie Urban Onderwijs vanuit Meierijstad mooie voorbeelden van gelijke kansen in het onderwijs op bij zowel ervaren als beginnende docenten. Hij onderzoekt hoe scholen met de juiste ondersteuning maatwerk kunnen bieden om voor elk kind een passende plek in het onderwijs te vinden. Hoe de samenwerking tussen school en jongerenwerk effect heeft op schoolprestaties. En hoe het onderwijs kan samenwerken met het bedrijfsleven om perspectief te bieden aan jongeren. Speciale gast is Coby van der Pas, wethouder onderwijs van Meierijstad.

Live talkshow 8

Vrijdag 2 juli 2021 15:30 – 17:00
Vanuit VMBO Pascal Zuid Zaanstad

In de laatste aflevering van Urban Onderwijs over gelijke kansen in het onderwijs onderzoekt Abdelkader Benali, ambassadeur Gelijke Kansen Alliantie, hoe scholen in Zaanstad inzetten op de verlengde leerdag en extra onderwijs om kansen te vergroten. Hoe versterken zij de taalvaardigheid van kinderen die meertalig zijn? En hoe betrekken zij ouders bij het onderwijs?

Veel jongeren hebben door het afgelopen jaar achterstanden opgelopen. Hoe kunnen deze weer worden ingehaald, bijvoorbeeld middels een zomerschool? En wat kan de gemeente hierin betekenen? Speciale gast is Natasja Groothuismink, wethouder onderwijs van Zaanstad.

Seizoen 1

Live talkshow 7: Hoe verkleinen we de toegenomen kansenongelijkheid?

Vrijdag 19 februari 2021 15:30 – 17:15
ROC van Amsterdam locatie Zuid Oost 

Met: wethouder Simone Kukenheim, lid College van Bestuur ROCvA Gaby Allard, Bestuurder Amsterdam Zuidoost Tanja Jadnanansing, programmamanager Gelijke Kansen Alliantie min. OCW Monaïm Benrida, regisseur Julia von Graevenitz, docenten Hans Wesseling, Lieke Koningen, Mavis Manu en studenten Qichel en Rosara.

Live talkshow 6: Welk onderwijs hebben leerlingen nodig voor hun toekomst?

Donderdag 10 december 2020 15:30 – 17:15
Vanuit het ROC Nijmegen

Met: wethouder Petra Molenaar, hoofddocent Radboud universiteit Eddie Denessen, voorzitter CvB ROC Nijmegen Peter van Mulkom, spoken word Nora Harrachi en docenten Jasper Klaassen, Tufan Naderi, Catherine Schuurman en Stephan Haukes.

Live talkshow 5: Wat maakt lesgeven in de grote stad anders?

Woensdag 2 december 2020 15:30 – 17:10
Vanuit het Globe College in Utrecht

Speciale gasten: wethouder Anke Klein, René Kneyber kroonlid Onderwijsraad, onderzoeker Jan van Tartwijk en docenten Hanneke Tuithof, Maroua Sadni, Irma van Moort en Willem Nijmeijer.

Live talkshow 4: Hoe zorgen docenten ervoor dat alle leerlingen zich gezien voelen?

Maandag 23 november 2020 15:30 – 17:10
Vanuit het Onderwijsmuseum Dordrecht

Met: wethouder Peter Heijkoop, onderzoeker Jacques Dane en docenten Jeroen Bouman, Nick van den Hoek, Joana Oliveira, Lieke Jansen en Nilüfer Sönmezer.

Live talkshow 3: Hoe bereiden we leerlingen voor op de samenleving?

Vrijdag 20 november 2020 15:30 – 17:10
vanuit de Bossche Vakschool Den Bosch

Met: wethouder Ufuk Kâhya, schooldirecteur Fleur Cerini, jongerenwerker Jurgen Cools en docenten Abdel Moussati, Abdel Hamdad,Bjorn Hillebrandt en Martijn Traxel.

Live talkshow 2: Hoe vergroten we de kans op een succesvol onderwijsproces?

Vrijdag 13 november 2020 16:00 – 17:40
Vanuit Albeda Rotterdam

Met: wethouder Said Kasmi, onderwijsonderzoeker Izaak Dekker, beleidsadviseur Margo Pluijter, docenten Fouad el Haji, Sabeth van Duin, Hermen Blok en student Chaimae Fadis.

Live talkshow 1: Hoe vergroten we kansen voor alle leerlingen?

Vrijdag 6 november 2020 16:00 – 18:00
Vanuit ALASCA Amsterdam

Met: minister Arie Slob, Afke van Rijn, directeur Ministerie OCW, wethouder Marjolein Moorman, directeur OSB Maryse Knook, onderzoeker HvA Louise Elffers, trainer diversiteit Echo Halil Karaaslan, conrector Vossius Sita Remesar en docent Mohammed Jâouna.

Boek

In het boek Urban Onderwijs verkennen Julia von Graevenitz en Menno Visser vanuit een dertigtal prikkelende gesprekken met docenten uit po, vo, mbo en hbo, maar ook onderwijskundigen, docentenopleiders en onderzoekers hoe het onderwijs de kansen van álle leerlingen kan vergroten, ongeacht niveau, sociaaleconomische achtergrond of kleur.

‘De kwaliteit van de leraar is de grote onderschatte factor in het onderwijs. Alle leerlingen verlangen naar een leraar die ziet wie zij zijn en wat zij kunnen. Zij komen in dit bijzondere boek aan het woord. Hun verhalen zijn waardevol voor iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van kinderen en jongeren.’

Ahmed Marcouch, burgemeester Arnhem

In het boek Urban Onderwijs antwoorden 32 docenten op de urgente vraag: hoe kan het onderwijs kansen vergroten? Zij zetten de koplampen hoger.

€ 22,95 (+ €2,99 verzendkosten)

Nu te koop in de boekwinkels of online

Voordeel: bij een bestelling van meer dan 10 boeken oplopende korting tot wel 40%

Documentaire

‘Een wereld van verschil’

Een film van Julia von Graevenitz

In deze hartverwarmende maar ook confronterende documentaire volgen we vier verschillende docenten werkzaam in een grote multiculturele stad.

Ze proberen het verschil te maken en de kansen te vergroten, maar ondervinden ook hoe lastig dat in de dagelijkse praktijk is. ‘Een wereld van verschil’ laat zien dat lesgeven in de grote stad veel van docenten vraagt en krachtig mensenwerk is.

De documentaire zal op dagen van de talkshow Urban Onderwijs online te bekijken zijn via deze link.
Wij gaan met de talkshowgasten verder in op de verschillende thema’s die de documentaire laat zien. De link zal automatisch beschikbaar zijn op 19, 21, 28 mei en 4, 11, 18, 25 juni en 2 juli. Zo kunt u de documentaire direct vóór of na afloop van de talkshow online bekijken. Speelduur 50 minuten.

Themafilms

Hoe zorg je er als docent voor dat alle leerlingen zich door jou gezien voelen? Welke taak heeft het onderwijs in het vormen van kritische en zelfstandige burgers? En wat moeten docenten daarvoor in huis hebben?

Aan de hand van meer dan 100 interviews met docenten, maar ook leerlingen en ouders onderzoeken we de verschillende thema’s die met kansengelijkheid te maken hebben. Zij reflecteren vanuit hun eigen ervaring, geven een schat aan inspiratie of komen met een vurig betoog.

Deze 45 themafilms zijn er om docenten te prikkelen, te inspireren en te ondersteunen in hun belangrijke werk.

Contact

Heeft u interesse in een vertoning van de documentaire ‘Een Wereld van Verschil’ met inhoudelijk nagesprek of heeft u een andere vraag?

Neem dan contact met ons op!

    Colofon

    Urban Onderwijs is een initiatief van Stichting Turning Point en een productie van Studio Noodzaak.

    Mede mogelijk gemaakt door De Gelijke Kansen Alliantie, Ministerie van OCW, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Utrecht, Gemeente Dordrecht, Gemeente Den Bosch, Gemeente Nijmegen, Gemeente Enschede, Gemeente Gorinchem, Gemeente Alkmaar, Gemeente Achtkarspelen, Gemeente Almere, Gemeente Amersfoort, Gemeente Meierijstad en Gemeente Zaanstad.

    Menno Visser en Julia von Graevenitz